Výsledky Ceny Václava Königsmarka

Výsledky 7. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka

Cenu Václava Königsmarka v 7. ročníku soutěže Teatrologické společnosti získali

* v kategorii disertačních prací:

Petra Ježková (FF UK Praha) – 1. místo
za práci „Obležen národem dramatiků. Jan Lier, kritik a dramaturg Národního divadla“ (školitel: Vladimír Just)

Barbora Příhodová (FF MU Brno) – čestné uznání
za práci „Obrazový prostor na jevišti: k (re)konstrukci výtvarně-technického řešení bostonské inscenace Intolleranza 1960 ve scénografii Josefa Svobody“ (školitel: Eva Stehlíková)

Jan Šotkovský (JAMU Brno) – čestné uznání
za práci „Narativní techniky a strategie v inscenační praxi. Režisér (a dramaturg) jako vypravěč(i)“ (školitel: Václav Cejpek)

* v kategorii magisterských prací:

Tereza Frýbertová (FF MU Brno) – čestné uznání
 za práci „Sokolské sletové scény v letech 1907—1938“ (školitel: Eva Stehlíková)


* v kategorii bakalářských prací:

Lenka Adámková (FF UP Olomouc) – čestné uznání
za práci „České drama v Deutsches Haus a Národním divadle moravskoslezském v Ostravě v letech 1918—1938“ (školitel: Jiří Štefanides)

Zuzana Janoušková (FF UK Praha) – čestné uznání
za práci „Čínská inspirace v divadelní tvorbě Bertolta Brechta“ (školitel: Martin Pšenička)

Veronika Watzková (JAMU Brno) – čestné uznání
za práci „Divadelní produkce školského řádu piaristů v Mikulově“ (školitel: Margita Havlíčková)


Složení komise soutěže: David Drozd (předseda), Daniela Jobertová, Helena Spurná, Eva Stehlíková, Barbara Topolová, Honza Petružela, Martin Pšenička.

Do soutěže bylo přihlášeno dvacet prací (jedna ročníková, sedm bakalářských, sedm magisterských a pět disertačních) z pracovišť: KDV FF UK Praha, KDS FF MU Brno, KTK DAMU Praha, ÚČL Brno, KDV FF UP Olomouc a JAMU Brno.

Ceny byly předány na valné hromadě Teatrologické společnosti 4. května 2013. První místo bylo oceněno finanční částkou a čestná uznání věcnými cenami.

Sponzoři cen: nakladatelství Pražská scénanakladatelství NA KONÁRI.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 3404