Výbor

Výbor společnosti (od 15. září 2016)

Doc. David Drozd, Ph.D., předseda
KDS, FF MU Brno, drozd(at)jamu.cz
Mgr. Honza Petružela, Ph.D., místopředseda, pokladník
Divadelní revue, honza.petruzela(at)divadlo.cz
Mgr. Petra Ježková, Ph.D., místopředsedkyně
Kabinet pro studium českého divadla, IDU, petra.jezkova(at)divadlo.cz
Doc. Daniela Jobertová, Ph.D.
Katedra teorie a kritiky, DAMU, jobert(at)volny.cz
Mgr. Martin Bernátek, Ph.D.
Katedra divadelních a filmových studií FF UP, marbernatek(at)gmail.com
Mgr. Vojtěch Poláček
Divadelní oddělení Národního muzea, vojtech_polacek(at)nm.cz 
Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Katedra divadelní vědy, FF UK Praha, martin.psenicka(at)divadlo.cz

 

Výbor společnosti (od 29. května 2015 do 15. září 2016)

Doc. David Drozd, Ph.D., předseda
KDS, FF MU Brno, drozd(at)jamu.cz
Mgr. Honza Petružela, Ph.D., místopředseda, pokladník
Divadelní revue, honza.petruzela@divadlo.cz
Mgr. Petra Ježková, Ph.D., jednatel
Kabinet pro studium českého divadla, IDU, petra.jezkova(at)divadlo.cz
Doc. Daniela Jobertová, Ph.D.
Katedra teorie a kritiky, DAMU, jobert(at)volny.cz
Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
Katedra teorie a dějin dramatických umění, FF UP Olomouc, hanackova.andrea@seznam.cz
Mgr. Vojtěch Poláček
Divadelní oddělení Národního muzea, vojtech_polacek@nm.cz 
Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Katedra divadelní vědy, FF UK Praha, martin.psenicka(at)divadlo.cz
 

 

Výbor společnosti (březen 2012 — květen 2015)
David Drozd (předseda) 
Honza Petružela (místopředseda, pokladník) 
Petra Ježková (jednatel) 
Alena Sarkissian (přednášky)
Milan Černý
Jan Dvořák 
Tatjana Lazorčáková 
Martin Pšenička

Výbor společnosti březen 2010 — březen 2012
Tatjana Lazorčáková (předseda)
Magdaléna Jacková (místopředseda)
Zdena Benešová
Jan Dvořák
Radka Kunderová
Margita Havlíčková
Šárka Havlíčková
Honza Petružela
Eva Šormová (pokladník)